การดูแลผู้ป่วยมะเร็งคอหอยส่วนปากระยะสุดท้ายของรพ.สต.หนองปลิง