การจัดการความรู้: การดูแลผู้ป่วยอัมพาตของศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจอมคีรีนาคพรต

downloadที่นี่ค่ะ