ระบบสมาชิก

ประกาศล่าสุด

ยกเลิกประกาศประกวดราคาและยกเลิกปะรกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ ๒ ชั้น โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

( สำเนา )
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ ๒ ชั้น โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
........................................................................................
 

          ตามประกาศ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ ๒ ชั้น โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

 

          เนื่องจาก โดยในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ หน่วยงานสนับสนุนบริการ (Back Office) จะย้ายไปอยู่ที่โรงพยาบาลฯ แห่งใหม่ก่อน เพื่อลดความแออัด และเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ

 

          โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 
ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
 
 
 
 

(นายอดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
(นาย ชูเกียรติ เกตุชรา)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓
 โดย นาย ชูเกียรติ เกตุชรา เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 

               ตามประกาศ จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)จ้างก่อสร้าง ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

               เนื่องจาก โดยในเดือนมิถุนายน 2563 หน่วยงานสนับสนุนบริการ (Back Office) จะย้ายไปอยู่ที่โรงพยาบาลฯ แห่งใหม่ก่อน เพื่อลดความแออัด และเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ

               จังหวัดนครสวรรค์ ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓      

 
 
 
 
นาย อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
(นาย ชูเกียรติ เกตุชรา)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓
 โดย นาย ชูเกียรติ เกตุชรา เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 

Facebook โรงพยาลสวรรค์ประชารักษ์

สถิติการเข้าชม

6537786
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
5669
14196
63560
6376146
55941
333135
6537786

Your IP: 46.229.168.137
2020-06-05 10:54

ลิงค์ภายใน

ลิงค์ภายนอก

ban10 ban1.jpg ban2.jpg ban4.jpg ban5.jpg ban3.jpg ban6.jpg ban7.jpg nsru.jpg

© Copyright 2020 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์. All Rights Reserved.