ระบบสมาชิก

ประกาศล่าสุด

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวขภัณฑ์ยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ ๓ จำนวน ๒๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวขภัณฑ์ยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ ๓
จำนวน ๒๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศสำนักงาบปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมระดับ
เขตสุขภาพที่ ๓ จำนวน ๒๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) และเอกสารประกวดราคา
ซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) เลขที่ ๒๐/ ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๔๖๒ นั้น
ฉะนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๔๖๐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงขอประกาศให้ทราบว่าผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอ
ราคาการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
จำนวน ๒๐ รายการ

Download

Facebook โรงพยาลสวรรค์ประชารักษ์

สถิติการเข้าชม

4507768
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2737
2778
5515
4469609
90064
116447
4507768

Your IP: 18.204.227.250
2019-10-21 14:09

ลิงค์ภายใน

ลิงค์ภายนอก

ban10 ban1.jpg ban2.jpg ban4.jpg ban5.jpg ban3.jpg ban6.jpg ban7.jpg nsru.jpg

© Copyright 2019 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์. All Rights Reserved.