ข้อมูล P4P กลุ่มการพยาบาล แก้ไข ก.พ. 55

1.) Hay พยาบาล บทที่ 4 แก้ไข จำนวน112 ข้อ(31-1-55)

2.) program Hayกิจกรรม112ข้อ(1กพ.55)

3.) การคำนวณคะแนนการประเมินค่างาน Hay(30 มค 55)

4.) ขั้นตอนการลงprogram HAY กย.54

5.) คู่มือการประเมินค่างานของ สปร(31 มค.54)

6.) คู่มือการให้คะแนนค่างาน

7.) คู่มือคำนิยามงานบริการ72ข้อ 1 กพ55 ตัว14

8.) คู่มือคำนิยามงานบริหารวิชาการ 40ข้อ 22มีค55

9.) แบบเก็บข้อมูลงานบริการ72ข้อ 1กพ 55

10.) แบบเก็บข้อมูลด้านบริหาร 40 ข้อ1กพ.55

11.) แบบฟอร์มการลงตารางHay