การย้าย และการให้ข้าราชการปฏิบัติราชการกรณีข้ามจังหวัด (ย้ายออนไลน์)

การย้าย และการให้ข้าราชการปฏิบัติราชการกรณีข้ามจังหวัด (ย้ายออนไลน์)