ประกาศล่าสุด

การคัดกรองผู้ป่วยหน้าหน่วยงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินโดยผู้รับบริการมีส่วนร่วม

ชื่อโครงการ  การคัดกรองผู้ป่วยหน้าหน่วยงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินโดยผู้รับบริการมีส่วนร่วม

 

หลักการและเหตุผล  

                   กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล และกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ร่วมกันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้จัดการอบรมความรู้แก่เจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลจบใหม่ ทั้งนี้มุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่พยาบาลจบใหม่ ได้มีความรู้ ทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพและสามารถให้การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

               1.เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจรักษารวดเร็วตามภาวะเร่งด่วน

2. เจ้าหน้าที่สามารถคัดแยกผู้ป่วยได้ถูกต้องตามมาตรฐาน

3.ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ

4.ลดการร้องเรียนจากผู้รับบริการ

กลุ่มเป้าหมาย  

                    ผู้รับบริการที่มารับบริการที่หน่วยงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 

S 925749

S 925746

S 925751

S 933890

S 933891

S 933920

โดยทีมงานสารสนเทศ หน่วยงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

Facebook โรงพยาลสวรรค์ประชารักษ์

สถิติการเข้าชม

6537752
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
5635
14196
63526
6376146
55907
333135
6537752

Your IP: 46.229.168.148
2020-06-05 10:51

ลิงค์ภายใน

ลิงค์ภายนอก

ban10 ban1.jpg ban2.jpg ban4.jpg ban5.jpg ban3.jpg ban6.jpg ban7.jpg nsru.jpg

© Copyright 2020 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์. All Rights Reserved.